Nova forma izlaganja

Novo vreme nalaže nove forme i oblike delovanja kako na makro tako i na mikro nivou. Promene koje su zahvatile celokupno društvo, od načina života, preko svakodnevnih navika pa do komunikacije, i novih tehnologija ali i same umetnosti zahtevaju i promenu izlaganja i razmišljanja  o umetnosti.

U okviru posebnog projekta Windows Art u 4 izloga lokala koje je Umetnička asocijacija Prototip dobio na korišćenje a koji se nalaze neposredno do same galerije, na nedeljnom nivou predstavljamo nove radove i umetnike i tako obogaćujemo ponudu same galerije i činimo je akraktivnijom. U pitanju su instalacije, video radovi, fotografije, printovi, crteži ali i raznovrsni multimedijalni sadržaji.