Osim galerijskog prostora, jedna od osnovnih aktivnosti Umetničke Asocijacije  Prototip je rad sa lokalnom zajednicom.

RADIONICE bi se organizovale uz podršku članova lokalne zajednice koji će aktivno učestvovati u njima. U početku bi akcenat bio na radionicama za decu i mlade, a u njima ( njihovoj realizaciji ) bi učestvovali volonteri i umetnici.

Sam koncept radionica bi se zasnivao na upotrebi različitih materijala i širokom izboru tematskih elemenata, od tradicionalnih do eksperimentalnih oblika likovnog stvaranja i izraza. Radionice bi imale teoretski i praktične delove, a kroz ovakav rad osim edukacije razvila bi se interakcija i aktivno učešće dece u likovnom stvaralaštvu. Pod stalnim stručnim nadzorom polaznici će svladavati nužna znanja i umetničke veštine, potrebne svakom ko želi kročiti nepoznatim putevima umetnosti.

Svakom polazniku likovne radionice biće obezbeđena lična radna mapa u koju će odlagati svoje radove. Na taj način moći će se pratiti napredovanje, a na kraju godine svakog ciklusa u trajanju od pola godine, najbolji radovi polaznika izložiće se na izložbi.

Socijalni aspekt radionica je i činjenica da bi smo kroz organizovano i stručno vođenje dece različitih uzrasta pokušali da ih sklonimo sa ulice, iz igraonica i obližnjeg tržnog centra i usmerimo ka istraživanju pikreativnosti i druženju .  

Deca različitog uzrasta bi imala priliku da u okviru likovne radionice saznaju i nešto više o umetnosti, da razvijaju svoj kreativni potencijal i da upotpune slobodno vreme. Radovi načinjeni u radionicama, kao i video materijal samog procesa nastanka radova, bili bi prikazani na video bimu na nekoliko lokacija u samom naselju.