Fotografije sa izložbe i otvaranja >>>

Fotografije sa izložbe i otvaranja >>>

Fotografije sa izložbe i otvaranja >>>

Samostalna izložba Ivane Ivković


Otvaranje: 27. septembar 2014. u 19 h


Posle serije grupnih izložbi na kojima je predstavljena grupa umetnika koji sarađuju sa galerijom PROTOTIP publika će biti u prilici da vidi prvu samostalnu izložbu u najmlađem izlagačkom prostoru u Beogradu. U pitanju je izložba pod nazivom  GOING BACK HOME beogradske umetnice Ivane Ivković. Izložba objedinjuje nekoliko različitih serija radova nastalih od 2011. godine do danas, koji objedinjuju mnogobrojne tematike kojima se Ivana Ivković bavi. Light boxovi, crteži, ambijentalne instalacije, projekcije i skulpture naći će svoje mesto u galeriji kao i u zasebnim prostornim celinama.

Menjanejm prvobitnih ambijenata unutar kojih su radovi funkcionisali, umetnica stvara novi kontekst za svoje radove dajući im novi značaj i formu u kome spaja javno, privatno, političko i društveno angažovana. Ono što spaja sve ove radove je zajednička tema - povratak kući.


U saradnji sa stambeno poslovnim kompleksom Belvile galerija PROTOTIP započinje seriju akcija u kojima će umetnici postavljati skulpture, instalacije i radove većeg formata u javnom prostoru ovog novobeogradskog naselja. U neposrednoj blizini galerije biće postavljena velika skulptura light box Ivane Ivković pod nazivom No Matter What koja čini sastavni deo njene izložbe.


Umetnici: Uroš Đurić, Goran Dragaš i Aleksandar Dimitrijević, Saša Tkačenko


Kustos: Saša Janjić


15. Mart  - 23. April  2014.

 

Izložba pod nazivom GP1  okuplja radove trojice umetnika (Uroš Đurić, Goran Dragaš i Aleksandar Dimitrijević) koji na različite načine odgovaraju na pitanje o prirodi slikarstva danas i poziciji i motivima umetničkog delovanja. U posebnom projektu pod nazivom Windows Art biće predstavljen video rad beogradskog umetnika Saše Tkačenka. Galerija je simbolično otvorena performansom Aleksandra Dimitrijevića Slikanje tokom kojeg je umetnik na licu mesta i u aktivnoj komunikaciji sa posetiocima naslikao rad Četiri godišnja doba.

Umetnici: Žolt Kovač, Ivana Ivković, Saša Tkačenko i Ivan Zupanc


Kustos: Katarina Mitrović


26. April - 15. Jun 2014.


Druga u nizu izložbi kojom predstavljamo umetnike koji će sarađivati sa galerijom Prototip pokazaće radove troje umetnika, Žolta Kovača, Ivane Ivković i Saše Tkačenka. Ono što spaja rad ovih umetnika je konstantan umetnički eksperiment, koji pre svega ima za cilj istraživanje i uvođenje novih medija u klasične slikarske i vajarske postupke. Od slika na aluminijumu, preko dokumentarnih fotografija site-specific instalacija i intervencija na raznovrsnim neumetničkim predmetima i materijalima, radovi ovih umetnika problematizuju samu prirodu medija, ali i odnos popularne kulture i svakodnevnog života sa umetničkom praksom i institucijom umetnosti u našem društvu.

I ovog puta u posebnom projektu Windows Art biće predstavljen izbor iz nekoliko serija fotografskih radova beogradskog umetnika i fotografa Ivana Zupanca koji su nastali u proteklih nekoliko godina.

Umetnici: Ljiljana Šunjevarić, Petar Mirković, Katarina Radović i Tadija Janičić


Kustos: Saša Janjić


19. Jun  - 26. Avgust 2014.


Tokom juna i jula svoje  radove izložiće umetnici iz Beograda i Novog Sada. Osnovna ideja oko koje su okupljeni ovi radovi zasniva se na promišljanju razlike u procesu proizvodnje slike i percepcije različitih aspekata vizuelne kulture savremenog društva.

U pitanju su mlađi autori već dobro poznati domaćoj publici. Crteži ugljenom na papiru velikog formata Petra Mirkovića, intimnost u slikama i crtežima Ljilje Šunjevarić i ironične opaske o svetu u kome živimo Tadije Janičića samo su neke od tema koje će posetioci moći da istraže u galeriji Prototip.


U posebnom projektu pod nazivom Windows Art biće predstavljeni radovi beogradske fotografkinje Katarine Radović iz serije Konstruisane realnosti.


Umetnici: diSTRUKTURA, Tanja Koraksić, Branislav Nikolić, Katarina Radović, Aleksandar Dimitrijević, Goran Dragaš, Bojana Lukić, Ivan Zupanc, Viktor Šekularac, Tijana Petrović


Otvaranje: 18. decembral 2014. u 18 h


Umetnička asocijacija Prototip i Art a Porter (www.artaporter.rs) predstavljaju veliku Novogodišnju prodajnu izložbu u galeriji Prototip. Po izboru naših stručnih saradnika izbrali smo radove 10 umetnika koji će biti ponuđeni u obliku posebnih printova / objekata opremljenih i spremnih za kačanje na zid. Ovaj zgodni novogodišnji poklon beogradska publika će moći sebi da priušti po veoma pristupačnim cenama (od 1.100 do 5.900 dinara).


Nova godina, nova ljubav, novi posao, novi stan, novi grad… svaki novi početak, svaki novi izbor nas intimno definiše. Zato smo ovu izložbu i našu prvu kolekciju printova umetničkih radova nazvali Sećni počeci. Izabrali smo radove poznatih savremenih srpskih umetnika koji najbolje oslikavaju ideju novog početka, radove koji bi trebalo da nas svakodnevno podsećaju ko smo i šta želimo, da nam daju životnu energiju i optimizam, da nas ohrabre u našim izborima i odlukama.

Srećni počeci Skuvaću vas samo zato  da dobijem zlato

Umetnicia Staša Koskić


Otvaranje: 28. februara 2015. u 19 h


Slike i skulpture Staše Koskić variraju temu bajki i antibajki stavljajući kultne dečije likove u izmeštene situacije. U isto vreme ona parafrazira određena lična iskustva i situacije iz sopstvenog života. Tako kreiran vizualni narativ funkcioniše na više nivoa. Likovi iz Stašinih slika su u isto vreme heroji i antiheroji u zavisnosti od situacija u kojima se nalaze. Izvučeni iz originalnog konteksta i svedeni na puki obris pojedini likovi sa Stašinih radova dobijaju sasvim novu dimenziju koja ih smešta u područje metanaracije. Očišćene od bilo kakvih detalja i pojedinosti, ali zadržavajući originalni kolorit Diznijevih animiranih filmova, poznate figure postaju označitelji izgubljenog sadržaja koji se redukuje na osnovni gradivni element bajki -  borbu dobra i zla, ali vraćajući je u njen „izvorni“ okvir, prerađen u vreme romantizma i upodobljen građanskoj sentimentalnosti 19. veka, u kome su nasilje, horor, brutalnost i strah bili neodvojivi od fantazije.


Izložba traje do 28. Marta


Preuzmite katalog >>>

Umetnik Aleksandar Dimitrijević


Otvaranje: 11. Jul  2015. u 19 h

Kroz sada već dugododišnju i veoma intenzivnu umetničku praksu prenošenja zapisa i beležaka raznih društvenih igara na platna ili objekte, Aleksandar Dimitrijević problematizuje i postavlja u centar pažnje mnogobrojne fenomene, među kojima se izdajaju oni koje se bave dokolicom, trivijalnošću modernog (ne)življenja, međuljudskim odnosima i na kraju krajeva slobodnim vremenom kao jednim od osnovnih koncepta neoliberalne logike po kojoj mi našim radom kupujemo ništa drugo do sopstvene slobode; Slobode oličene i sadržane u nepobitnom fenomenu modernosti broj jedan - slobodnog vremena.


Dimitrijević kao centar svoje umetničke prakse ne postavlja slikarstvo, već problem slobodnog vremena i dokolice. Slika ili bilo koja druga umetnička forma je za njega samo medij kroz koji se manifestuje njegovo promišljanje tog praznog vremena modernosti. Ideja koja leži u osnovi Dimitrijevićeve umetnosti je posredno bavljenje fundamentalnim odnosima u procesu nastanka umetničkog rada, i pitanje može li dokolica i njeni produkti postati legitimni deo umetničke prakse.


Izložba traje do 11. septembra

Džungla, sladoled i tačke Playground

Umetnik Branislav Nikolić


Otvaranje: 23. maj  2015. u 18 h

Najnovija izložba u galeriji Prototip predstavlja jednog od najaktivnijih umetnika na domaćoj sceni, koji se ovoga puta beogradskoj publici predstavlja svojim slikama. Branislav Nikolić se u svom radu ne oslanja na uspomene ili na nešto što je doživeo. Njegovo polazište su realni predmeti koje sakuplja, beleži i modifukuje. To su svakodnevni pedmeti koji se izdvajanjem i izmeštanjem iz svog uobičajenog konteksta pretvaraju u estetske predmete. Slike Branislava Nikolića kreću se na tragu pop art istraživanja industrijskih proizvoda sa kojima je umetnik u konstantnoj ambivalentnoj igri. U pitanju su čitave sveske štampanog materijala, novinski isečci, stranice časopisa i magazina, razna pakovanja i ambalaže. Svi oni zajedno su heroji našeg vremena, produkti potrošačke kulture.

Njegove predstave su svedene, minimalistički čiste i ogoljene, sa formom koja dominira. Međutim, sama lepota forme nije cilj po sebi. Iako naizgled jednostavne njegove slike su višedimenzionalne jer pored vidljivih formi uključuju i predstave vrednosti koje savremeno društvo upisuje u svima nama prepoznatljive oblike. U njima možemo isčitati fascinaciju modernog čoveka robom, koja potpuno zauzima prostor našeg društvenog i kulturnog života a sam kapital dostiže takav stepen akumlacije da se pretvara u sliku.

Rođen 1970. godine u Šapcu, diplomirao je 1996. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na odseku slikarstva, a 2001. je magistrirao u Holandiji (na akademiji Dutch Art Institute, Enschede). Takođe, 2002. je magistrirao i na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Član je ULUS-a od 1995. godine i član internacionalne umetničke grupe New Remote, kao i nezavisne umetničke asocijacije Kolektiv. Nikolić je i selektor Jalovičke likovne kolonije od 2002. Bavi se slikarstvom, skulpturom i dizajnom.

Izložba traje do 05. jula


Laki Komadi

Umetnik Tadija Janičić


Otvaranje: 26. septembar 2015. u 18 h

Ovogodišnji finalista nagrade Mangelos predstavlja recentnu seriju novih slika koje obuhvataju radove manjeg formata u kojima autor nastavlja da prepoznatljivim vizuelnim izrazom komentariše različite aspekte svakodnevnog života. Jednostavni i komunikativni, tematski sadržaji ovih radova uvode posmatrača u umetnikove lucidne i duhovite ospervacije, kako lične svakodnevice, tako i fenomena društvene tranzicije, što nazivi predstavljenih radova i potvrđuju (Duško i Darko, Hvala na jutarnjem seksu, Balkan Boys...).„Laki komadi“ su nastali u zadnjih par godina, uglavnom stvarani u pauzama i odmorima od velikih formata, zbog čega je i cela serija dobila ovakav naziv. Uprkos svemu umetnik je zadržao prepoznatljiv stil i kao ključnu odliku svog rada Janičić je izabrao (auto)ironijsko poigravanje sa mitovima klasične i popularne kulture koji su dobro poznati i ukorenjeni u našoj sredini.


Tadija Janičić (1980, Nikšić) je završio studije i magistrirao na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 2004. godine u klasi profesora Milana Blanuše. Izlagao je na 20 samostalnih i više desetina grupnih izložbi. Slike mu se nalaze u brojnim umetničkim kolekcijama, među kojima je i umetnička zbirka MSUV. Dobitnik više nagrada. Živi u Novom Sadu.


http://cargocollective.com/tadijajanicic